Bliv Medlem

DET SKER I 2018

 

 

 

 

23. til 25. marts

DM ungdom

6. til 8. april

DM senior

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skydning vinter

1.9. til 1.5.

Skydning på 15 m banen i Spektrum odder

 

Tirsdage: kl. 18:00 for Børn og Unge.

 

Mandage: Senior Kl. 15:30

Mandage: Voksne kl. 19:00

Torsdage: Pistol kl. 19:00

 

 

Klubmesterskab i Odder Skytteforening for børn og unge starter

Tirsdag 6. februar

 

Tjek billeder på Instagram

DGI-Skydning

Var du med til et stævne eller turnering og vil se billeder derfra? Eller missede du det og vil have en fornemmelse af stemningen? Tag et kig online - eller installer appen og bliv notificeret, hver gang vi lægger nye skud på.

 

Tilbud - Arrangement

 

Vi kan efter nærmerer aftale afholde skydning i forbindelse med firmafest, polterabend, børnefødselsdage.

Der kan også afholdes skydning for skoleklasser eller andre foreninger samt private.

Ring og hør nærmere -

eller send en mail

med navn - adr - telf

info@odder-skytteforening.dk

Formand:4082 5406

Riffel: 6178 4576

Pistol: 2558 0764

Pistol: 4059 9327

Børn: 6178 4576

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLIV MEDLEM I FORENINGEN

Har du lyst til at prøve at skyde, det er ikke så svært, faktisk er skydning en af de få idrætsgrene, du kan gå lige ind fra gaden og deltage i! Og det er heller aldrig for sent at begynde!

 

Du kan skyde i dit almindelig tøj og foreningen stiller gratis våben og høreværn til rådighed.

 

Der er heller ingen, som kommer på skydebanen uden at have fået instruktion i sikkerhed og håndtering af våben.

 

Og inde på skydebanen er der også instruktører tilstede, som vil hjælpe dig.

 

Vi tilbyder både Pistol- og geværskydning både med luft (hagl) eller cal. 22 og cal. 6.5 (patroner)

 

Gå til Bestyrelsen -

 

KONTINGENT

 

Børn og Junior 400,00 for 12 mdr.

0 - 16 år

 

Voksen medlem 750,00 for 12 mdr.

17 - 66 år

 

Senior medlem 500,00 for 12 mdr.

67+

 

1. september til 31. august

 

SKYDNING

KONTAKT efter kl. 18:00 på telefon

 

eller send en email info@odder-skytteforening.dk

 

 

 

Riffel 6178 4576

 

Pistol 4082 5406

Sikkerhedsbestemmelser

 

De Danske Skytteforeninger (DDS) har i dette hæfte samlet de sikkerhedsbestemmelser, der skal overholdes ved alle skydninger i organisationen.

Målet med bestemmelserne er at sikre, at der ved skydning ikke opstår fare, hverken for skytten eller for andre i dennes omgivelser.

Sikkerhedsbestemmelserne indeholder retningslinjer, der enten er bestemt ved lov eller beslutninger, der af DDS er vedtaget med det formål at øge sikkerheden.

 

Overskrifterne til de enkelte kapitler og afsnit fortæller, hvem og hvad reglerne gælder for. Hvert afsnit oplyser endvidere, om bestemmelsen skal overholdes, fordi det er et lovkrav (L), eller fordi det er en organisationsbeslutning (S).

 

Grundlaget for bestemmelserne er de sikkerhedsbestemmelser, som Forsvaret har udgivet. De hedder “Sikkerhedsbestemmelser for skydning med Kamptroppernes våben” og de kaldes i daglig tale “SIKKAV”. Endvidere har Justitsministeriet udgivet love, bekendtgørelser og cirkulærer vedrørende våben og vedrørende godkendelse af skydebaner/-terræner, foruden vejledninger for indretning af civile skydebaner (L).

 

Sikkerhedsbestemmelser for den enkelte skytte” skal kendes og efterleves af alle skytter. Øvrige kapitler skal kendes og efterleves af foreningsledere, skydeledere, terrænskydeledere, banekommandører og lignende, i de funktioner hvor sikkerhedsbestemmelserne er relevante.

 

Sikkerhedsbestemmelser for den enkelte skytte

 

Husk: Som skytte har du pligt til at kende og efterleve sikkerhedsbestemmelserne.

 

Skydning forudsætter (S):

 

- at skytten betjener våben og ammunition forsvarligt,

- at skytten er sit ansvar bevidst i omgang med våben og ammunition, samt

- at skytten kun skyder på skydebaner, der er godkendt af myndighederne.

 

Følgende bestemmelser skal altid overholdes (S):

 

a. Når du tager/modtager et våben, skal du kontrollere, at det ikke er ladt. Dette gælder også, når du får et våben tilbage eller igen tager et våben, efter at du har været væk fra det.

 

b. Før skydning skal du kontrollere, at:

- våbnet er funktionsdygtigt,

- løbet er rent og uden hindring for projektilet,

- ammunitionen er af korrekt type, er ubeskadiget og ren samt godkendt jf. banens instruks.

 

c. Du må først lade og skyde, når du har fået tilladelse hertil.

 

d. Når du lader, når våbnet er ladt, og når du aflader, skal du være på skydestandpladsen, og piben skal pege mod skiverne.

 

e. Hvis du lægger dit våben fra dig på standpladsen, ved f.eks. skiveskift eller anden aktivitet, skal du forinden aflade våbnet og åbne bundstykket/låsen og anbringe det i bageste stilling. Tromlen på revolvere skal være slået ud.

 

f. Forlades standpladsen midlertidigt, og våbnet forbliver på standpladsen, skal sikkerheds-pløkken være isat våbnet. 4/16

 

g. Efter skydningen, og inden du forlader standpladsen, skal du og banekommandøren kontrollere, at våbnet ikke er ladt, og at der ikke er patroner/hagl i kammeret, magasinet eller tromlen. Ved våben med magasin, udtages magasinet. Efter kontrollen isættes sikkerhedspløk i kammer/tromle, så man tydeligt kan se, at der ikke kan sidde en patron/et hagl i kammeret/tromlen.

 

h. Sigt aldrig mod andre! Sigte- og aftræksøvelser må aldrig være til gene for omgivelserne. Dette gælder også for luftvåben.

 

i. På skydebanen bæres våbnet med mundingen opad, hvis det ikke er i kuffert eller foderal. Man skal kunne se, at våbnet er tomt, ved at våbnet er isat sikkerhedspløk.

 

j. Våbnet skal altid være i kuffert eller foderal, når det transporteres uden for skydebanen. Våbnet må ikke transporteres i side- eller skulderhylster på kroppen (L).

 

k. Er der personer i fareområdet, skal våbnet være afladt og isat sikkerhedspløk. Du må ikke røre våbnet, før banekommandøren giver tilladelse hertil.

 

l. Får du en klikker eller anden defekt ammunition, skal du aflevere ammunitionen til skyde-lederen, banekommandøren eller stationschefen. Du må ikke efterlade defekt ammunition på standpladsen eller smide det bort.

 

m. Du skal ubetinget adlyde den ansvarlige leders anvisninger og ordrer. Er du alene på skydebanen, er du selv ansvarlig for skydningens korrekte gennemførelse efter disse sikkerhedsbestemmelser og instruksen for den pågældende skydebane.

 

De Danske Skytteforeninger

 

***** Kom ind på skydebanen for en prøveskydning ***** vi mødes i Spektrum. *****
***** Husk tilmelding i klubben til Omegnsturnering 10.marts som foregår i Odder *****

Odder Skytteforening © 1945/2004-2017