Omegsturnering

15m - 25m - 50m - 200m - 300m

Terrænskydning

Riffel og Pistol

Odder

Skytteforening

***** Generalforsamling i Odder Skytteforening 20. februar kl. 19:00 * Tilmelding i klubben *****

REGLER FOR

OMEGNSTURNERING


Skydetidspunkt: Turneringen finder sted på 15 meter baner i vintersæsonen på lørdage med normalt starttidspunkt kl. 08.00


Skyderegler: Der skydes efter DDS's Klasseskydningsprogram for 15 meter riffelskydning. Skivebedømmelse enten manuelt eller på maskine.


Klasser: Klassificering efter DDS's KAP-system og/eller Skyttebogen.

Der oprettes en ung/Åben og ung/stilling klasse, så ungskytter kan skyde med i omegnsturneringen, der udsættes en vandrepokal i denne klasse. Alder fra 19 år til og med 24 år.


Hold: Et eller flere hold i hver klasse fra hver forening.  Et hold består af 4 skytter med samme klassificering. Kan en forening ikke stille med 4 klasseskytter i en klasse må holdet suppleres med skytter med lavere klassificering. Suppleringsskytternes klassificering ændres ikke.

I holdskydning sammenlægges klasserne BK3+BK4 hhv. J.1+ J.2

Der skydes ikke holdskydning i ung klassen.


Foreningshold: Hver forening må stille med et forud navngivet 4 mandshold, bestående af 3 børneskytter og 1 juniorskytte, fordelt på flg. Klasser 1. Bk.1 + 1. Bk.2 +1. Bk.3/4 + 1. junior skytte, mangler en forening en skytte i en eller flere klasser må der suppleres med en eller flere skytter fra en lavere rangerende klasse. Man skyder udelukkende om en vandrepokal.


Præmier: Bedste hold i en klasse i hver turneringsomgang vinder retten til at opbevare vandrepokalen til næste turneringsomgang.  Efter turneringens afslutning vinder de hold, som har vundet flest turnerings-omgange vandrepokalerne til ejendom. Ved lighed tæller flest skudte holdturneringspoint. Foreningsholdspokalen samme regler.


Holdpræmier: Der uddeles holdpræmier til hver gældende skytte på vindende hold i hver turneringsomgang.

Individuelle præmier:Der uddeles en præmie pr. påbegyndt 3 skytter i hver klasse; - dog således at 1., 2. og 3. præmier uddeles uanset ovenstående regel-. 1., 2. og 3. præmier skal bære turneringens navn eller logo, arrangerende forenings navn, årstal, klasse og præmiens lødighed.

1., 2. og 3. præmier skal hver have en bruttoværdi på 50 kr. iberegnet graveringer, før eventuelle rabatter.


Udgifter til præmier: Udgifter til vandrepokaler og holdpræmier deles ligeligt mellem turneringens deltagende foreninger.

Udgifter til individuelle præmier afholdes af turneringsomgangens arrangerende forening.


Resultatlister: Resultatlister tilsendes hver deltagende forening samt DDS Østjyllands KAP-listefører efter hver turneringsomgang.

Klasseoplysninger:Hver deltagende forening er ansvarlig for at dens skytter er tilmeldt KAP-registret og at kun a jourførte klasseoplysninger anvendes.

For nye skytter, der ikke har kunnet nå at få et KAP-nr. kan en formular med alle skyttens relevante data afleveres på stævne- dagen. Formularen indsendes efterfølgende til KAP-listeføreren.Tilmelding og afbud: Tilmelding og afbud skal ske til turneringsomgangens arrangerende forening i så god tid som muligt før stævnet.


Medlemsforeninger: En deltagerforening kan ekskluderes, hvis alle øvrige deltagerforeninger er enige herom.


Rev. 8/9 2010


                     Godkendt D. 08/09 2010

I Skanderborg-Stilling Skytteforening

© 1945/2004-2018

Parkvej 5

8300 Odder