Omegnsturnering

DET SKER I 2018

 

 

 

 

23. til 25. marts

DM ungdom

6. til 8. april

DM senior

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skydning vinter

1.9. til 1.5.

Skydning på 15 m banen i Spektrum odder

 

Tirsdage: kl. 18:00 for Børn og Unge.

 

Mandage: Senior Kl. 15:30

Mandage: Voksne kl. 19:00

Torsdage: Pistol kl. 19:00

 

 

Klubmesterskab i Odder Skytteforening for børn og unge starter

Tirsdag 6. februar

 

Tjek billeder på Instagram

DGI-Skydning

Var du med til et stævne eller turnering og vil se billeder derfra? Eller missede du det og vil have en fornemmelse af stemningen? Tag et kig online - eller installer appen og bliv notificeret, hver gang vi lægger nye skud på.

 

Tilbud - Arrangement

 

Vi kan efter nærmerer aftale afholde skydning i forbindelse med firmafest, polterabend, børnefødselsdage.

Der kan også afholdes skydning for skoleklasser eller andre foreninger samt private.

Ring og hør nærmere -

eller send en mail

med navn - adr - telf

info@odder-skytteforening.dk

Formand:4082 5406

Riffel: 6178 4576

Pistol: 2558 0764

Pistol: 4059 9327

Børn: 6178 4576

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OMEGNSTURNERING

REGLER FOR

OMEGNSTURNERING

 

Skydetidspunkt: Turneringen finder sted på 15 meter baner i vintersæsonen på lørdage med normalt starttidspunkt kl. 08.00

 

Skyderegler: Der skydes efter DDS's Klasseskydningsprogram for 15 meter riffelskydning. Skivebedømmelse enten manuelt eller på maskine.

 

Klasser: Klassificering efter DDS's KAP-system og/eller Skyttebogen.

Der oprettes en ung klasse, så ungskytter kan skyde med i omegnsturneringen, der udsættes en vandrepokal i denne klasse.

 

Hold: Et eller flere hold i hver klasse fra hver forening. Et hold består af 4 skytter med samme klassificering. Kan en forening ikke stille med 4 klasseskytter i en klasse må holdet suppleres med skytter med lavere klassificering. Suppleringsskytternes klassificering ændres ikke.

I holdskydning sammenlægges klasserne BK3+BK4 hhv. J.1+ J.2

Der skydes ikke holdskydning i ung klassen.

 

Foreningshold: Hver forening må stille med et forud navngivet 4 mandshold, bestående af 3 børneskytter og 1 juniorskytte, fordelt på flg. Klasser 1. Bk.1 + 1. Bk.2 +1. Bk.3/4 + 1. junior skytte, mangler en forening en skytte i en eller flere klasser må der suppleres med en eller flere skytter fra en lavere rangerende klasse. Man skyder udelukkende om en vandrepokal.

 

Præmier: Bedste hold i en klasse i hver turneringsomgang vinder retten til at opbevare vandrepokalen til næste turneringsomgang. Efter turneringens afslutning vinder de hold, som har vundet flest turnerings-omgange vandrepokalerne til ejendom. Ved lighed tæller flest skudte holdturneringspoint. Foreningsholdspokalen samme regler.

 

Holdpræmier: Der uddeles holdpræmier til hver gældende skytte på vindende hold i hver turneringsomgang.

Individuelle præmier:Der uddeles en præmie pr. påbegyndt 3 skytter i hver klasse; - dog således at 1., 2. og 3. præmier uddeles uanset ovenstående regel-. 1., 2. og 3. præmier skal bære turneringens navn eller logo, arrangerende forenings navn, årstal, klasse og præmiens lødighed.

1., 2. og 3. præmier skal hver have en bruttoværdi på 50 kr. iberegnet graveringer, før eventuelle rabatter.

 

Udgifter til præmier: Udgifter til vandrepokaler og holdpræmier deles ligeligt mellem turneringens deltagende foreninger.

Udgifter til individuelle præmier afholdes af turneringsomgangens arrangerende forening.

 

Resultatlister: Resultatlister tilsendes hver deltagende forening samt DDS Østjyllands KAP-listefører efter hver turneringsomgang.

Klasseoplysninger:Hver deltagende forening er ansvarlig for at dens skytter er tilmeldt KAP-registret og at kun a jourførte klasseoplysninger anvendes.

For nye skytter, der ikke har kunnet nå at få et KAP-nr. kan en formular med alle skyttens relevante data afleveres på stævne- dagen. Formularen indsendes efterfølgende til KAP-listeføreren.

 

 

Tilmelding og afbud: Tilmelding og afbud skal ske til turneringsomgangens arrangerende forening i så god tid som muligt før stævnet.

 

Medlemsforeninger: En deltagerforening kan ekskluderes, hvis alle øvrige deltagerforeninger er enige herom.

 

Rev. 8/9 2010

 

Godkendt D. 08/09 2010

I Skanderborg-Stilling

Skytteforening

***** Kom ind på skydebanen for en prøveskydning ***** vi mødes i Spektrum. *****
***** Husk tilmelding i klubben til Omegnsturnering 10.marts som foregår i Odder *****

Odder Skytteforening © 1945/2004-2017