SKV FAQ

Odder

Skytteforening

15m - 25m - 50m - 200m - 300m

Terrænskydning

Riffel og Pistol

***** Indkaldelse til Generalforsamling Odder Skytteforening 26. februar 2020 kl. 19:00 i Spektrum lokale 4 * Tilmelding nødvendig * *****

FAQ om SKV6-blanketten

Find svar på alle dine spørgsmål om SKV6-blanketten her.

I håb om at mindske forvirringen er her en FAQ vedrørende SKV6.

Foto: Bo Nymann


Find svar på alle dine spørgsmål om SKV6-blanketten her.Som led i regeringens bandepakke trådte en ny våbenbekendtgørelse i kraft den 1. januar 2018. Den har betydning for alle vores skytteforeninger - fordi medlemmer, der ikke benytter eget våben og som er fyldt 15 år, skal godkendes af politiet på en SKV6, for lovligt efter den 1. juli 2018 at få overladt et våben, som tilhører den pågældende forening eller et medlem af foreningen.


Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende SKV6, så kontakt SKV via telefon eller mail.


Alice Bjerregaard / Alice.l.bjerregaard@dgi.dk

8. februar 2018FAQ om SKV6


Hvornår skal jeg søge om en SKV6-godkendelse i skytteforening A?

Hvis du er medlem af skytteforeningen, og er fyldt 15 år.

Hvis du har jagttegn og/eller våbentilladelse.

Hvis du er SKV1-godkendt igennem en anden forening.

Hvis du er SKV2-godkendt igennem en anden forening, og ønsker at få overladt forening A´s våben.

Hvis du er SKV3-godkendt igennem en anden forening.

Hvis du er SKV6-godkendt igennem en anden forening.


Hvornår skal jeg ikke søge om en SKV6-godkendelse?

Hvis du er medlem, men ikke fyldt 15 år.

Hvis du ikke er medlem, men ønsker at prøve skyde i foreningen – op til 5 gange.

Hvis du er medlem, men ikke ønsker at skyde.

Hvis du er SKV1-godkendt i foreningen.

Hvis du er SKV2-godkendt i foreningen.

Hvis du er medlem af både forening A & B og er SKV2-godkendt i forening A, og kun bruger de våben der står på dit våbenlegitimationskort gennem forening A. Men hvis du skal have overladt våben fra forening B, skal du SKV6-godkendes i forening B.

Hvis du er SKV3-godkendt i foreningen.


Hvis jeg har en våbenpåtegning igennem forening A, men ønsker at skyde som medlem i forening B, skal jeg så SKV6-godkendes i forening B?

Ja, hvis du får overladt forening B´s våben, eller våben, der tilhører andre medlemmer i forening B.

Nej, hvis du kun bruger de våben, du har våbenpåtegning til gennem forening A, og ikke får overladt andre våben.


Hvis jeg er medlem i en skytteforening, men ikke ønsker at skyde

eller have noget med våben at gøre, skal jeg så SKV6-godkendes?

Nej.


Kan der indhentes SKV6-godkendelse i tilfælde, hvor loven ikke kræver det?

Ja, hvis foreningen har en saglig interesse i det.


Skal der indhentes SKV6-godkendelse på et medlem, der er 14 år?

Nej – reglen gælder kun for personer, der er 15 år eller derover, fordi det er sådanne personer, der kan være straffet.


Skal der søges SKV6, hvis skytten kun skal skyde med ikke-registreringspligtige

våben - luft- eller hardballvåben?

Nej.


Hvor på www.borger.dk finder jeg stedet, hvor jeg kan sende en sikker mail fra?

Gå ind på https://www.borger.dk/

Log på med NemID enten på fanen, hvorpå der står ”Log på” eller ”Digital post”.

Vælg ”Skriv ny post”

Vælg modtager ”Offentlige myndigheder/stat”

Vælg her ”Rigspolitiet” og derefter ACV eller ACØ afhængig af, hvor i landet du bor.


Skal en træner eller instruktør være SKV6-godkendt?

Ja, medmindre personen er SKV1-, SKV2- eller SKV3-godkendt i den pågældende forening. Det gælder også, selvom de personer den pågældende er træner for, er under 15 år.


Er det korrekt, at unge, der er 15 til 17 år, kan søge om SKV6-godkendelse uden

samtykke fra en forælder?

Ja, det er korrekt. Den væsentligste årsag er, at der ingen erhvervelse eller besiddelse er i at få overladt et våben i en forening. Hvis man læser våbenlovgivningens regler for personer under 18 år, relaterer disse sig netop til, at de unge selv ejer et våben, hvilket kræver forældrenes samtykke. Endvidere påtager forældrene sig også forpligtelsen til at sørge for våbnets opbevaring.


Når jeg tager ud og deltager i terrænskydninger og andre stævner

- skal jeg så også have en SKV6 med?

Når du repræsenterer din forening, ved et stævne arrangeret af en anden forening, er det din egen forening der har overladt et våben til dig, og det er herigennem du skal være godkendt, enten på en SKV2 eller en SKV3 og evt. med en transporttilladelse.

Får du brug for at låne et våben hos den arrangerende forening, kræver det ikke SKV6-godkendelse, fordi du er gæsteskytte.


Hvis jeg ingen scanner har, må jeg så tage et billede af SKV6 og

sende som sikker mail til Politiet?

Hvis oplysningerne er læsbare plejer Politiet at tage imod billeder – så svaret er ja.


Hvor mange prøveskydninger må ikke-medlemmer skyde,

inden de bliver medlemmer og skal SKV6-godkendes?

Du kan skyde op til 5 gange i løbet af 12 måneder.


Må jeg som formand sende en SKV6 for et medlem, som sikker mail til Politiet??

Ja.


Hvad forstås med unikt id, kan det være sundhedskort eller lign., eller skal det være med billede?

Sundhedskort, kørekort, eller andet som inkluderer cpr. nr. Det kan både være med og/eller uden foto.

© 1945/2004-2019

Parkvej 5

8300 Odder