Det årlige våbeneftersyn

Hej Alle skytter,

Alle Våben skal en gang om året kontrolleres om de stemmer overens med registrering i SKV.

Derfor bedes alle med Private Våben komme forbi Odder skytteforeningen på en klubaften og fremvise jeres intakte våben til vores interne våben kontrollører.

Vi er klar til at modtage jer i løbet af November på en klubaften:

  • For riffelskytter kom venligst en Mandag i November senest den 28. November.

  • Fra kl. 19-21 

  • For Pistolskytter kom venligst en Torsdag i November senest den 24 November.

  • Fra klokken 17-19

Du skal blot fremvise dit våben en af dagene på klubaften i November, hvor vi ser efter om dit eller dine Våben er i lovligt stand og serienummeret stemmer overens med SKV 's lister.

Vel mødt -  Vi Ses:-)

Mvh.: 

Formand

Frank Kruhøffer

Odder Skytteforening

 

Ejerforholdet pr. våben er korrekt ifølge våbenlisten (fysisk kontrol af alle våben)

At skytterne på våbenlisten er medlemmer af foreningen, og betaler kontingent.

At medlemmer med våbenpåtegning til pistoler/revolvere er aktiv skydende – dvs. at de skyder mindst 4 gange pr. år.