Lidt Historie

Odder Skytteforening blev stiftet den 8. august 1945

Det første møde angående en skytteforening i Odder blev afholdt d. 8. august 1945 og denne dato betragtes som stiftelsesdatoen.

Initiativet kom fra Idrætsforeningen Frem og idemanden var Søren Aagaard der senere blev borgmester i Odder. Foreningen hed fra starten

”Frem skytteafdeling”. Søren kom ind i udvalget, der blev nedsat til at arbejde med sagen, og han blev afdelingens første valgte formand.

Arbejdsudvalget, der blev valgt på dette første møde, bestod desuden af Erling Sørensen, Emil Toft, P.F. Hansen og Rasmus Sørensen.

Erling Sørensen, der tidligere have været skytte anbefalede at man straks meldte sig ind i DDSG & I for at få tildelt våben og ammunition.

Interessen for skydning var stor, det var jo lige efter krigens afslutning, forsvarsviljen i befolkningen var der endnu, så det nedsatte udvalg havde ikke svært ved at hverve medlemmer. Der var allerede tidligere på året startet en hjemmeværnsforening, og de havde fået etableret en skydebane i nærheden af Bakdalgård. Der kunne skydes på op til 200 meter og denne bane lånte vi i starten

Geværer og ammunition var tyske efterladenskaber, der var i depot hos politiet, men vi kunne låne det, vi havde brug for. Dermed var vi i gang  og arbejdet med at få egen skydebane kom også i gang. Allerede i oktober 1946 påbegyndes arbejdet med at anlægge en 200 meter skydebane ved Vennelund. Udvalgets bestræbelser lykkedes, og en skytteafdeling under FREM var en realitet.

Arealet var gammel grusgrav, der tilhørte teglværksejer H. Sommer. Han viste sig, som en virkelig ven af skyttesagen ved at stille arealet til rådighed for os ganske gratis. Bane blev officielt indviet 1. juni 1947. Banen blev flittigt brugt indtil 1968, da den, hårdt trængt af boligbyggeri blev nedlagt.Vennelund Banen blev også brugt til nærkamp skydning, og i en kort periode til 50 meter skydning.

Efter lukningen blev langdistance skytterne henvist til banerne i Skårup ved Skanderborg og til Hjemmeværnets baner ved Gylling Skov. Skårups 200 meter baner blev desværre også lukket. Derefter havde vi lejlighed til at skyde på DSB/ASFs baner ved Koldkjærgård nær Skejby. Denne blev nedlagt i 1987. Så vi har i lang tid sammen med de andre langdistance skytter i amtet måtte tage til Vingsted. Det foregik hver lørdag, i en bus eller i egen personbil, som amtet betalte. Det slipper vi for nu, idet der tages helt nye 200 og 300 meter i brug. De ligger i Skibby og er de mest moderne i Danmark.

15 meter skydning kom tidligt ind i billede, idet vi i 1947 startede på landmandshotellet med vinterskydning . Det var under ret så primitive forhold, men den gang måtte man tage til takke med, hvad man kunne få.

I 1949 fik vi tilladelse til at lave en 15 meter skydebane i et beskyttelsesrum ved skolegade. Det var også spartant, men her kunne vi lave et kuglefang osv. stående permanent. Denne bane blev benyttet indtil 1956. Da interessen for 15 meter skydning var dalet kraftigt, formentligt på grund af de vanskelige forhold, blev vinterskydning droppet indtil videre.

Skytterne havde i flere år været med at samle kapital til en Odder Hal. Det var derfor en stor skuffelse, da man i 1961 sparede den ventede kælder og dermed vort skydelokale væk, så da Odder Hallen blev indviet i 1962, var der ingen plads til skytterne.

Vi fik i stedet lov til at indrette skydebane i den gamle gymnastiksal ved kommuneskolen på Skolegade. Også  dette var en besværlig løsning på vort vinterskydnings problem, idet alt skulle sættes op og tages ned efter hvert skydeaften. Endelig i 1966 blev der mulighed for at få lavet en permanent 15 meter bane. Der blev i samarbejde med Den Yngre Våbenbroder forening og Odder Hallen lavet et skydehus med 8 standpladser og skivetræk, udsugning, varme og opholdsrum. Det var luksus i forhold til, hvad vi var vant til.

Det gav naturligt en stor tilgang af medlemmer og endvidere anledning til start af børneafdelingen. Pistol afdelingen kom til lidt senere nemlig i 1970, da også pistolskydning kom på De Danske skytte Gymnastik og Idrætsforenings program.

Afdelingen har eksisteret siden og er gennem årene blevet en anerkendt forening, med mange dygtige skytter, som har hjembragt mange præmier til ære og glæde for dem selv og for Odder by.

Et tidligere medlem af Odder Skytteforening deltog ved OL 2004

8. august 2020 har foreningen eksisteret i 75 år 

50 års jubilæumsskrift 1995