Vejledning for udendørsaktiviteter på skydebaner

Nu genåbnes skydebaner for selvhjulpne skytter - minimum afstand er sat ned til 1 meter til andre.
Sundhedsmyndighederne har godkendt, at skydehuse kan betragtes som udendørsanlæg.
Dermed kan skydebaner genåbne, dog kun for selvhjulpne skytter.

Vejledning for udendørsaktiviteter på skydebaner
Det stiller særlige krav til foreninger, skydebaner, frivillige og udøvere at genåbne vores
udendørs aktiviteter.


Med denne vejledning kommer Skydebaneforeningen Danmark, Dansk Skytte Union,
Danmarks Jægerforbund og DGI Skydning med anbefalinger til, hvordan udendørs aktiviteter
kan gennemføres sundhedsmæssigt forsvarligt. Det er dog i sidste ende en individuel
vurdering af lokale forhold, som den enkelte forening må gøre sig.
Vejledning om hvilke type baner der kan åbnes op for


 Udendørs skydebaner med aktivitet under åben himmel, f.eks. bueskydning-, biatlon-
og terrænbaner, samt flugtskydningsbaner.
 Udendørs skydebaner med aktivitet fra et skydehus med og uden støjsluser (25m,
50m, 100m, 200m og 300m), hvor der kan sikres stor gennemstrømning af frisk
luft og sikres gennemtræk.
 Forsamlingsforbuddet skal til enhver tid overholdes. Dvs. max. 10 personer forsamles,
inkl. trænere, instruktører, hjælpere, skytter, tilskuere etc.
 På større anlæg, hvor eksempelvis adskilt parkering er mulig, og hvor grupper på
10 personer kan holdes adskilt, og f.eks. flere skydehuse, discipliner og/eller
standpladser anvendes, vurder den enkelte forening om flere grupper kan forsamles
på anlægget. I tvivlstilfælde kan myndighederne kontaktes (Politiet).
Vejledning i forbindelse med skydeaktiviteter for foreninger og enkeltudøvere
 Hold minimum 1 meters afstand til andre under hele aktiviteten – også under instruktion,
f.eks. indstilling af riffel for børn. Skytter skal være selvhjulpne.
 Anvend kun hver anden/tredje standplads til skydning, så afstandskravet overholdes.
 Der må max. være 10 personer pr. skydehus inkl. trænere, instruktører, hjælpere,
skytter, tilskuere etc.
 Undgå kø! Benyt evt. tilmelding eller fast definerede tidspunkter for de enkelte skytter.
 Klubhus og opholdsfaciliteter holdes lukket! Dvs. opholdsfaciliteter afspærres så lokaler evt. kun benyttes til gennemgang til skydebanen.
 Det anbefales, at der kun benyttes personlige rekvisitter.
 Foreningsvåben og foreningsudstyr anbefales ikke at blive brugt, medmindre det kan henføres til kun én person i hele perioden med restriktioner fra myndighederne, dvs. foreningens udstyr må ikke anvendes af forskellige skytter, uanset om der er tale om samme eller forskellige skydeaftener.
 Bær engangshandsker ved håndtering af våben og andet udstyr ved f.eks. udlevering (våben, skiver og ammunition). Husk efterfølgende rengøring/afspritning.
 Skytter skal selv medbringe egne tæpper/liggeunderlag til at ligge på.
 Redskaber, faste installationer mv. bør betjenes af så få personer som muligt.
 Lad generelt ikke genstande gå fra person til person.
 Modtag ikke kontanter, brug i stedet mobilepay eller lignende.
 Sørg for muligheden for og opfordre til at vaske hænder og/eller afspritte hænder før og efter aktivitet.
 Udøvere møder så vidt muligt op omklædt og tager afsted umiddelbart efter endt udendørsaktivitet.

 Rengør alle kontaktflader før og efter endt aktivitet. F.eks. toilet, håndtag, betjeningspaneler,
kontakter, tastatur etc.


Husk, når du er frivillig
Som frivillig instruktør, træner eller andet, er det vigtigt, at du har sat dig ind i Sundhedsmyndighedernes
anbefalinger.
Det vigtigste som frivillig er, at du passer godt på dig selv. Husk, at du gerne må sige fra
– eller bede andre om at holde afstand. Husk som foreningsledelse/skydebaneforening
Som forening er det vigtigt, at I har sat jer ind i Sundhedsmyndighedernes anbefalinger.
Som forening er I afhængige af frivilliges arbejdskraft, men det vigtigste er, at I passer
på hinanden – og jer selv. Føler I jer ikke trygge ved at udføre det frivillige arbejde, så
sig fra for en stund.
Husk at man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som f.eks. feber, hoste,
muskelømhed – og gå straks hjem selv ved milde symptomer.
Det er især vigtigt at vi passer på personer i særlige risikogrupper og følger Sundhedsstyrelsens
anbefalinger – se mere på https://www.sst.dk/da/corona
Myndighederne kræver, at plakat med retningslinjer ophænges synligt flere steder i foreningen,
især ved adgangsveje. Hent plakat her.
Hæng plakat op med anvisning om korrekt håndvask ved alle håndvaske. Hent plakat
her.
Myndighedernes gældende regler går til enhver tid forud for denne vejledning.
Hvem kan kontaktes med spørgsmål?
Skydebaneforeningen Danmark vedr. skydebanefaciliteter.


info@skydebaneforeningen.dk eller 76 65 67 00


Dansk Skytte Union vedr. adfærd på flugt- og skydebaner vedr. afholdelse af skydning. info@skytteunion.dk


DGI Skydning vedr. adfærd på skydebaner vedr. afholdelse af skydning. info@dgi.dk eller 79 40 40 40, att.: Skydning.


Danmark Jægerforbund vedr. jægers adfærd på og brug af flugt- og skydebaner. post@jaegerne.dk eller 88 88 75 00.

De fem generelle råd

  • Vask dine hænder tit, eller brug håndsprit.

  • Host eller nys i dit ærme.

  • Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt.

  • Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen.

  • Hold afstand og bed andre tage hensyn.

Kilde: Sundhedsstyrelsen

Nye anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen:

Hold mindst en meters afstand mellem personer i det offentlige rum

Hold dog mindst to meters afstand i situationer, hvor der kan være øget risiko for dråbesmitte, eller hvor et forsigtighedsprincip tilsiger et særligt hensyn.

Kilde: Sundhedsstyrelsen.