Generalforsamling 23. februar kl. 19:00 i Spektrum Odder

Udgivet d. 9. februar 2022

Odder Skytteforening afholder

ordinær generalforsamling

Onsdag den 23. februar 2022 kl. 19.00
I SPEKTRUM Odder
Panoramasalen - er beliggende på 2. sal 

Dagsorden ifølge vedtægter.
Indkomne forslag skal være bestyrelsen
i hænde senest 8 dage før.


Tilmelding til generalforsamling

Lukket for tilmelding til spisning

Nødvendig af hensyn til bespisning.

På mail: skytteodder@outlook.dk - eller i klubben

Bestyrelsen.