Krav om mundbind

Udgivet d. 27. oktober 2020
Forsamlingsforbuddet ændres delvist
Læs mere

Forsamlingsforbuddet sænkes fra 50 til 10 personer fra 26. oktober og fire uger frem. Der indføres en undtagelse for idræts- og foreningsaktiviteter for børn og unge op til 21 år inklusiv eventuelt ansvarlige personer over 21 år, hvis dette vurderes nødvendigt for forsvarlig afholdelse af aktiviteten. Det gælder fx for trænere / ledere. Der må dog maksimalt være 50 personer til disse aktiviteter.
Voksne over 21 år må ikke deltage i aktiviteter og arrangementer med over 10 personer til at stede, uagtet om de resterende deltagere er ændret af undtagelsen for idræts- og foreningsaktiviteter børn og unge på til 21 år. Det betyder, at aftenskoler og foreninger med hold med deltagere over 21 år kan må være 10 deltagere i alt inkl. instruktør / træner / leder.

Krav om mundbind

Det er fra torsdag den 29. oktober 2020 påkrævet, at personer på 12 år
og derover skal bære mundbind eller visir ved besøg på indendørs kulturinstitutioner og idrætsfaciliteter. Kravet om brug af mundbind eller visir anvendt både kunder, besøgende, tilskuere samt personale tilknyttet den anvendte idrætsfacilitet / kulturinstitution.Det gælder f.eks. indendørs i idrætshaller, på spillesteder, biblioteker og biografer. Krav om brug af mundbind vil gælde både kunder, besøgende og personale tilknyttet den nødvendige kulturinstitution og idrætsfacilitet.
Kravet om brug af mundbind eller visir gælder ikke, når man sidder ned eller hvis mundbind eller visir ikke kan bæres grundet aktivitets natur (f.eks. Ved badning, i forbindelse med omklædning mv.). Kravet om brug af mundbind eller visir gælder desuden ikke for optrædende og udøvere mv under en kultur- eller idrætsaktivitet. Det gælder kun både før og efter optræden og udøvelse mv.
Kravet om mundbind for kultur- og idrætsinstitutioner vil være gældende fra den 29. oktober 2020 og til den 2. januar 2021.